• 10’000₮-с дээш үнийн дүнтэй захиалгыг хүргэлт хийнэ. Хүргэлт үнэгүй.
  • Төлбөрийн хэлбэр нь БЭЛНЭЭР, ЗЭЭЛЭЭР, КАРТААР төлөгдөх тохиолдолд захиалга баталгаажсанаас хойш 30 минут дотор хүргэгдэнэ.
  • Төлбөрийн хэлбэр нь ДАНСААР, ИНТЕРНЭТ БАНКААР хийгдсэн тохиолдолд мөнгө нь шилжиж орсоноос хойш 30 минут дотор хүргэгдэнэ.